zondag, 23. oktober 2005 - 11:32

Verstoren watervogels vergroot kans op verspreiding vogelgriep

Zeist

BirdLife International en Vogelbescherming Nederland waarschuwen dat onnodig verstoren van watervogels in de vrije natuur, de kans op verspreiding van vogelgriep kan vergroten. Belangrijk is om trekvogelpopulaties goed in de gaten te houden en wilde vogels te onderzoeken op de aanwezigheid van het H5N1 virus. De kans dat het virus door mensen verspreid wordt is groter en reëler dan door watervogels.

Er is nog steeds geen hard bewijs dat trekvogels het virus tussen verschillende landen hebben verspreid, maar de mogelijkheid kan niet worden uitgesloten. Recente uitbraken van het voor pluimvee dodelijke vogelgriepvirus H5N1 zijn geconstateerd langs de Mediterrane vogeltrekroute, zoals in de Donaudelta in Roemenië en bij het Manyasmeer in Turkije. De meeste trekvogels die ons land aandoen, komen echter uit niet-besmette gebieden.

De kans op verspreiding van het virus en het besmetten van pluimveebedrijven door mensen is groter dan door watervogels. Menselijke bezoeken aan vogelfokkerijen, vogelmarkten en vervoer van en handel in pluimvee en verse pluimveeproducten betekenen een groter risico. Mensen die met het virus zijn besmet (geweest) hadden allemaal nauw contact met pluimvee.
Provincie:
Tag(s):