donderdag, 20. oktober 2005 - 14:39

Vetrijke voeding is zo slecht nog niet

Maastricht

Het eten van veel vet heeft een slechte reputatie, maar nu blijkt in een publicatie in het oktobernummer van het Journal of Experimental Medicine dat het ook zeer gunstig kan zijn. Een vetrijke maaltijd kan namelijk de ontstekingsreactie die ontstaat na fors bloedverlies sterk verminderen, zo concluderen de onderzoekers Misha Luyer, Jan Willem Greve en Wim Buurman (Universiteit Maastricht/Academisch zieken-huis Maastricht).

In het artikel ‘Nutritional stimulation of cholecystokinin receptors inhibits inflammation via the vagus nerve’ tonen de onderzoekers met behulp van een shock model (in ratten) aan dat vetten de aanmaak van het hor-moon cholecystokinine (CCK) stimuleren. CCK zorgt voor de productie van acetylcholine, dat het vrijkomen van ont-stekingsfactoren remt door binding met immuuncellen.

Deze bevindingen werpen nieuw licht op de gewoonte om patiënten te opereren als zij volledig nuchter zijn. Daarmee voorkomt men dat patiënten gaan braken tijdens de narcose, maar volgens deze nieuwe inzichten zouden ze daardoor onvoldoende beschermd zijn tegen ontstekingsreacties tijdens en na de operatie. Het aangetoonde mechanisme zou volgens de onderzoekers van groot belang zijn in verschillende opzichten.

Ten eerste zou een kortdurende behandeling met vetrijke voeding complicaties na grote chirurgische ingrepen kunnen verminderen. Dit zou ook van belang kunnen zijn voor de behandeling van darmziekten, zoals de ziekte van Crohn en colitus ulcerosa, aangezien ontstekingsfactoren hierin ook een belangrijke rol spelen. Ten tweede zou het gevonden mechanisme kunnen verklaren waarom immuuncellen in de darm niet reageren op de enorme hoeveelheid bacteriën of voedselbestanddelen die van nature aanwezig zijn in de darm.

De onderzoeksresultaten hebben inmiddels ruime internationale belangstelling gewekt, onder andere van Nature.com, Times Online en the Daily Telegraph. Om het belang van de studie te onderstrepen heeft het Journal of Experimental Medicine ook twee commentaren opgenomen: een redactioneel commentaar waarin de resultaten en implicaties van de Maastrichtse studie worden samengevat en een commentaar, geschreven door de vooraanstaande Amerikaanse wetenschapper Kevin Tracey.

© Bericht Universiteit Maastricht
Provincie:
Tag(s):