dinsdag, 15. november 2005 - 10:09

Voorbereidende onderzoeken sanering Nedereindse Plas gestart

Utrecht

Op maandag 7 november 2005 is begonnen met bodem- en taludonderzoek in de Nedereindse Plas. Het onderzoek is onderdeel van de voorbereiding van de geplande sanering van de plas. De provincie Utrecht voert het bodemonderzoek uit, de gemeente Utrecht onderzoekt de taluds.

Het bodemonderzoek wordt uitgevoerd met sonarapparatuur en een magnetometer. Oneffenheden op de bodem worden in kaart gebracht, die later eventueel nader kunnen worden onderzocht. Afhankelijk van aard, locatie en hoeveelheid van het aangetroffen materiaal wordt beoordeeld of het materiaal moet worden verwijderd voordat de sanering wordt uitgevoerd. Het onderzoek is naar verwachting eind december gereed.
Het taludonderzoek gaat gegevens leveren over de oevers van de Nedereindse Plas. Digitaal wordt gemeten hoe schuin de oevers zijn en hoe ze precies liggen. Op basis van de uitkomst van het onderzoek kan de gemeente bepalen hoeveel grond nodig is om de taluds af te dekken. De meetresultaten zijn de eerste gegevens in een reeks om de voortgang, de kwaliteit en het uiteindelijke resultaat van de sanering te bewaken.
Provincie:
Tag(s):