zondag, 2. oktober 2005 - 9:52

Voorkomen is beter dan genezen

Almere

Vanaf maandag start de gemeente Almere met het reinigen van de straatkolken in het centrumgebied. Als de kolken niet geleegd worden kan er water overlast ontstaan na hevige regen buien. De kolken worden op twee manieren geledigd; machinaal reinigen hierbij gaat het om 950 stuks en het handmatig reinigen van de straatkolken dat zijn er 350.

De reiniging van de kolken zal voornamelijk plaatsvinden op de maandagochtend zodat zowel de bereikbaarheid, het parkeren en laden en lossen in het Stadscentrum zo min mogelijk overlast ondervindt. Dit houdt in dat de werkzaamheden verspreidt over 8 weken plaatsvindt.

Het slib dat uit de kolken komt, zoals; zand,grond,sigaretten peuken, plastic, papier en ander zwerfvuil, wordt afgevoerd naar een gecontroleerd verwerkingsbedrijf. Laat de herfst nu maar komen. ©BON - foto: FBF.nl
Provincie:
Tag(s):