vrijdag, 14. oktober 2005 - 10:25

Voortvarende nieuwbouw

Kerkrade

De gemeente Kerkrade streeft naar een aanbod van woningen in de diverse segmenten. De afgelopen twee jaar heeft de gemeente onder meer samen met de woningcorporaties in-gezet op het vergroten van het aanbod van betaalbare woningen, zowel in de koop- als in de huursfeer. De cor-poraties hebben in het verleden complexen gesloopt, die niet goed in de markt lagen.

Het is echter van belang dat een kernvoorraad behouden blijft. Om deze reden zijn in het woningbouwprogramma van Kerkrade nieuwbouwplannen in het betaalbare segment opgenomen. Ook wil de gemeente eerst instemmen met nieuwe sloopplannen, als duidelijk is op welke wijze herhuisvesting kan plaatsvinden. Daarnaast wil het college voldoende woningen in het middeldure segment in Kerkrade aanbieden.

Aanvang volgend jaar zullen de woningen boven de Brede School worden opgeleverd. Deze woningen worden onder verantwoordelijkheid van de gemeente gebouwd. Dit zijn 18 duurdere koopwoningen en 28 woningen in het huursegment. Stienstra Bonnema Makelaars is verantwoordelijk voor de verkoop van de woningen. Bij woningstichting Wonen-Zuid kan nadere informatie worden ingewonnen omtrent de huurwoningen.

© Tekst/foto: Gemeente Kerkrade
Provincie:
Tag(s):