donderdag, 13. oktober 2005 - 22:54

Vraag om jeugdzorg neemt nog toe

De vraag naar Jeugdzorg in de Provincie Flevoland neemt nog steeds toe. Om de deze groei het hoofd te bieden wil de provincie dat het zorgaanbod wordt uitgebreid en dat er met de gemeenten en het onderwijs afspraken worden gemaakt voor een betere afstemming in de zorg aan jongeren. Deze en andere maatregelen staan te lezen in het door gedeputeerde John Bos gepresenteerde Provinciale Uitvoeringsprogramma Jeugdzorg 2006.

In het Uitvoeringsprogramma staat te lezen dat de Provincie Flevoland de Jeugdzorg gaat herstructureren zodat de zorgaanbieders meer jongeren en hun ouders kunnen helpen. Deze uitbreiding vindt vooral plaats bij de crisisopvang in de pleegzorg en de intensieve ambulante thuishulp. De komende maanden wordt al met deze uitbreiding gestart. Hierdoor krijgt Bureau Jeugdzorg ook meer slagkracht.

Door de uitbreidingen van het aanbod moeten de wachtlijsten in de Jeugdzorg afnemen. In het Uitvoeringsprogramma staat ook dat de wachtlijst bij het Advies en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) begin 2006 is weggewerkt. Het AMK handelt uiteraard acute meldingen van kindermishandelingen direct af.

Als regisseur in de Jeugdzorg maakt de provincie afspraken met gemeenten en onderwijsbesturen en andere instellingen om de preventie en zorg aan jongeren goed op elkaar af te stemmen. Daar wordt door alle partijen al hard aan gewerkt.

Het aantal jongeren met hulpvragen in Nederland, maar vooral in Flevoland neemt toe. Zowel de Rijksoverheid als Provinciale Staten van Flevoland stellen meer geld beschikbaar voor de jeugdzorg. Ondanks dat Provinciale Staten extra bijdraagt aan de Jeugdzorg is er te weinig geld beschikbaar voor de toenemende vraag naar Jeugdzorg. Bij de toezeggingen van het Rijk is nog steeds niet duidelijk welke extra middelen voor de Provincie Flevoland beschikbaar komen en wanneer.
Provincie:
Tag(s):