woensdag, 3. augustus 2005 - 19:12

Vrijstelling afzagen bomen voor vliegverkeer

Onderbanken

Minister Dekker van VROM heeft staatssecretaris Van der Knaap van Defensie vandaag vrijstelling verleend voor het afzagen van zes hectare bos in de gemeente Onderbanken. Zij zet hiermee een volgende stap in de nimby-procedure (not in my backyard).

De gemeente verleende Defensie (de beheerder van het bosgebied) weliswaar kortgeleden zelf vrijstelling, maar die betrof slechts acht bomen in plaats van de gevraagde zes hectare plus een beperkt beheer in nog eens 14 hectare bos. Daarmee is de bevoegdheid om vrijstelling te verlenen van de bestemming overgegaan naar de minister.

Vliegveiligheid
Over het afzagen van de bomen wordt al jaren gesproken tussen de betrokken overheden. Het doel daarbij is de vliegveiligheid bij de start en landing van de Awacs-vliegtuigen van de Navo-basis Geilenkirchen te vergroten.
In januari van dit jaar deed minister Dekker een nimby-verzoek aan de gemeente Onderbanken om om vrijstelling te verlenen van de huidige bestemmingen van het bosgebied, zodat het mogelijk zou worden om over te gaan tot het afzagen van een deel (zes hectare) van de bomen. Het besluit van de gemeente om slechts acht bomen te willen afzagen, ziet de minister als antwoord op haar verzoek. Volgens de nimby-procedure heeft zij nu van de mogelijkheid gebruik gemaakt om zelf de vrijstelling van de bestemming van het bosgebied te verlenen. Belanghebbenden kunnen binnen zes weken bezwaar maken tegen het vrijstellingsbesluit van de minister.
Provincie:
Tag(s):