vrijdag, 9. september 2005 - 19:19

Waarom geen mannelijke secretaresse?

Amsterdam

Bij emancipatie denkt men meestal aan vrouwen en over het algemeen vindt men dat ze een eind gekomen zijn. Niet alleen nemen veel vrouwen met kinderen deel aan het arbeidsproces, vaak in deeltijd weliswaar, maar de beroepen die vroeger als typische mannenberoepen werden geclassificeerd en daardoor niet voor hen openstonden, behoren thans tot de mogelijkheden. Denk maar aan het leger, de politie, artsen en chirurgen, treinconducteurs, bus en taxichauffeurs, enz.
<BR>
<BR>Maar hoe staat het met de mannen? De meeste vrouwen bezien mannenemancipatie in het kader van de mate waarin deze aan hun emancipatie meewerken. Als mannen als vanzelfsprekend hun bijdrage leveren aan de huishoudtaken, het zorgen voor de kinderen, vindt een vrouw hen geëmancipeerd. Is dat echter het enige dat telt? Hoe staat het met de vroeger typisch vrouwelijke beroepen zoals verpleegsters, dienstbodes, kinderjuffrouwen, kleuterjuffrouwen, typistes, secretaresses? Worden deze nu ook door mannen vervuld? Ten dele.

Marianne Sturman, directeur van Moneypenny, een dienstverlener die flexibele oplossingen biedt voor secretariële en administratieve taken, heeft gemerkt dat het steeds moeilijker voor bedrijven wordt om full time secretaresses te vinden. Veel voor dit vak getrainde vrouwen willen alleen deeltijdbanen, en het vak van secretaresse leent zich daar niet altijd zo goed voor, juist omdat de taken niet erg afgebakend zijn en de manager op afroep iemand aan zijn zijde wil.

Waarom dan geen mannen die veelal wel fulltime willen werken? Sturman denkt dat het inderdaad een kwestie van niet denken aan is dat mannen niet op dit soort banen solliciteren of werkgevers mannen niet voor deze banen uitnodigen te solliciteren. Het is eigenlijk een kwestie van gewenning, benaming en marketing.
Met de komst van de computer heeft ook de functie van secretaresse een verandering ondergaan. Het echte steno/typwerk komt weinig meer voor en de werkzaamheden hebben meer betrekking op het regelen van zaken, het zogenaamde werk uit handen nemen, een functie uitermate geschikt voor MBO/HBO-ers met algemeen administratief gerichte background. Men zou de unctie de naam van Business Support Medewerker kunnen geven en na het volgen van specifieke extra training gelooft Sturman zeker dat een dergelijke baan ook mannen zou mabiëren. En waarom ook niet?

Er is werk genoeg op dit terrein, vooral wat full time banen betreft is er een tekort. Een oplossing voor gemotiveerde goed opgeleide werkelozen? Moneypenny zou in ieder geval graag ook goed getrainde mannen voor dit vak in haar bestand hebben. ©BON
Categorie:
Tag(s):