donderdag, 20. oktober 2005 - 10:43

Waterbassins Wells Club Bunnik moeten dicht

Bunnik

Op last van de provincie zijn de bassins van de Wells Club in Bunnik gesloten. Het sauna- en fitnesscentrum aan de Regulierenring moet de bassins afsluiten voor bezoekers omdat het water in de bassins na verschillende controles en waarschuwingen nog steeds niet voldoet aan de voorgeschreven kwaliteitseisen. De Wells Club heeft onvoldoende gereageerd op eerdere waarschuwingen van de provincie. Het langer open houden van de bassins onder deze omstandigheden acht de provincie als uitvoerder van de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden niet langer aanvaardbaar. De risico’s voor de bezoekers zijn te hoog. De sluiting blijft van kracht totdat de eigenaar de voorgeschreven maatregelen heeft getroffen.

Meerdere malen is gebleken dat het water, na onderzoek door een laboratorium, geen goede chemische samenstelling heeft. De zuurgraad (pH) van het zwemwater is te hoog waardoor het desinfectievermogen van het chloor afneemt en dus de kans op bacteriegroei toeneemt. Daarnaast neemt de kans op prikkeling van de oren, ogen en slijmvliezen toe. Ook worden noodzakelijke maatregelen in het kader van de Legionellapreventie niet uitgevoerd en wordt het water niet door een laboratorium onderzocht op de dodelijke bacterie. Dat betekent een extra gezondheidsrisico voor de bezoekers. Bovendien constateren de provinciale inspecteurs dat de pompen en filters in de zuiveringsinstallaties voor het water uit de bassins onvoldoende functioneren en het dagelijks beheer van het water en installaties door medewerkers sterk te wensen overlaat. De eigenaar moet de provincie informeren over de oorzaak van de betreffende problemen en de maatregelen die de Wells Club gaat nemen om de problemen structureel ongedaan te maken en nieuwe overtredingen te voorkomen.
Provincie:
Tag(s):