zaterdag, 3. september 2005 - 20:02

Wegwerkzaamheden N201 naderen einde

Mijdrecht

Op maandagochtend 5 september, 06:00 uur gaat de provinciale weg N201 tussen Amstelhoek en Mijdrecht weer open voor alle verkeer. De weg is gedurende vijf weken compleet afgesloten geweest. De afsluiting was nodig om een groot aantal ingrijpende reconstructie- en onderhoudswerkzaamheden te kunnen uitvoeren. In de periode tussen 29 juli en 5 september is in opdracht van de provincie Utrecht een groot deel van de weg (1,7 km) eruit gebroken en geheel vernieuwd. Dit was nodig omdat de weg in slechte staat verkeerde waardoor ook de dieper liggende lagen vervangen moesten worden. De overige 3,3 kilometer is voorzien van een nieuwe laag asfalt. De bermen zijn verhard, er is nieuwe markering aangebracht en er is een inhaalverbod ingesteld. Ook op de busbaan is groot onderhoud verricht. De nieuwe lichtmasten maken het geheel compleet. Door de opknapbeurt is de verkeersveiligheid verbeterd en ligt de weg er voor de komende jaren weer naar behoren bij.

De provincie Utrecht zal de komende jaren meerdere verbeteringen realiseren op de N201 tussen Mijdrecht en de A2. De eerstvolgende stap is het bekijken van de mogelijkheid tot aanleg van parallelwegen tussen de Veenweg en de N212, ter verbetering van de verkeersveiligheid. In samenhang daarmee zal het kruispunt van de N201 en de N212 worden gereconstrueerd om de doorstroming van het verkeer te verbeteren. Voor dergelijke maatregelen moeten procedures worden doorlopen op het gebied van ruimtelijke ordening en grondaankoop. Voor de langere termijn studeert de provincie Utrecht samen met de gemeente De Ronde Venen op een verlegging van de N201 nabij het kruispunt bij Hofland.
Provincie:
Tag(s):