donderdag, 20. oktober 2005 - 9:42

Werkloosheid stabiel

Amstelveen

In het derde kwartaal van 2005 telde Nederland gemiddeld 478 duizend werklozen. Na correctie voor seizoeninvloeden was het aantal werklozen 489 duizend personen, evenveel als in de periode juni-augustus 2005. Wel is de werkloosheid 21 duizend hoger dan in hetzelfde kwartaal van 2004. Toen waren er 457 duizend personen werkloos.

In de afgelopen drie maanden was 6,4 procent van de beroepsbevolking werkloos. Een jaar eerder was dit 6,1 procent. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS.

Werkloosheid in 2005 vrijwel constant
Na correctie voor seizoeninvloeden is de werkloze beroepsbevolking onveranderd in vergelijking met de voorgaande driemaandsperiode. Uit de nieuwste informatie blijkt dat ook over een langere periode bezien er sprake is van een stabiele werkloosheid. Het aantal werklozen schommelt in 2005 tot dusverre rond de 490 duizend personen. Eind 2004 nam het aantal werklozen nog met gemiddeld een paar duizend per maand toe.

Meer 45-plussers werkloos
De werkloosheid is in het derde kwartaal van 2005 ruim 21 duizend hoger dan in het derde kwartaal van 2004. Het overgrote deel van de toename is toe te schrijven aan de 45-plussers. In deze leeftijdsgroep nam de werkloosheid toe met 15 duizend, waarvan 12 duizend vrouwen. In het derde kwartaal van 2005 waren gemiddeld 132 duizend 45-64-jarigen werkloos.

De werkloosheidsontwikkeling naar leeftijd wordt sterk bepaald door de ontwikkeling van de beroepsbevolking. De laatste jaren bleef de omvang van het oudere deel van de beroepsbevolking vrijwel onverminderd doorgroeien. De omvang van de jongere en middelbare beroepsbevolking nam licht af.

Momenteel is 5,1 procent van de beroepsbevolking tussen de 45-64 jaar werkloos. Een jaar eerder was dit 4,6 procent.
Categorie:
Tag(s):