maandag, 15. augustus 2005 - 10:10

Werkzaamheden in bosgebied Klein Zwitserland

Amersfoort

Vanaf maandag 15 augustus wordt bosgebied Klein Zwitserland onder handen genomen. Het bos vertoont onder andere effecten van verzuring. Om het bos duurzaam in stand te houden is het noodzakelijk om een aantal maatregelen te nemen. Allereerst wordt de gezondheid van het bos onderzocht. Uit dat onderzoek zal blijken wat er allemaal moet gebeuren. Als alles volgens planning verloopt zijn de werkzaamheden in voorjaar 2006 klaar.

Het bosgebied grenst aan de Utrechtseweg, Stichtse rotonde, rondweg Zuid, Surinamelaan en de Arubalaan. Het werk gebeurt in drie stappen. Eerst worden enkele bomen zorgvuldig bemonsterd. Hiervoor worden een aantal bomen gekapt. Daarna worden bomen aangewezen die toekomst hebben, bomen met veel groeikracht. Om deze te laten uitgroeien tot exemplaren van formaat moet er ruimte worden gemaakt. Daartoe worden ‘dunningsbomen’ gemarkeerd. Deze bomen worden weggehaald om ruimte te scheppen voor de andere bomen.De gemeente Amersfoort maakt gebruik van de subsidieregeling ‘Effectgerichte Maatregelen in bossen en natuurterreinen’. Het doel van deze subsidieregeling is het effect van verzuring, vermesting of verdroging in de gebieden te verminderen. In Klein Zwitserland zijn de effecten van verzuring af te lezen aan de zogenaamde indicatorplanten vlier en braam. Ook geven de bomen aan dat ze het moeilijk hebben door waterloten te produceren. Dit zijn kleine twijgjes die massaal op het dikke hout gaan groeien. Alle werkzaamheden worden uitgevoerd in samenwerking met Bosgroep Midden Nederland. De Bosgroep is een coöperatieve vereniging waar de gemeente Amersfoort lid van is. Ze adviseert en ondersteunt haar leden in het beheer van bos- en natuurterreinen.
Provincie:
Tag(s):