maandag, 17. oktober 2005 - 13:28

Westelijke Ringweg binnenkort afgesloten

Groningen

Maandag 17 oktober 2005 organiseert de provincie met medewerking van de gemeente Groningen en de Kamer van Koophandel een informatieavond in Martiniplaza in Groningen over de werkzaamheden die vanaf december 2005 tot en met december 2006 aan de Westelijke Ringweg/Hoendiep worden uitgevoerd. Alle bedrijven gelegen aan- of rondom de Westelijk Ringweg worden uitgenodigt hierbij aanwezig te zijn.
<BR>Van 9 januari tot 1 februari 2006 is de Westelijke Ringweg, vooral het gedeelte Hoendiep-Peizerweg afgesloten voor verkeer in beide richtingen. Van 1 februari tot 1 september 2006 is er geen kruisend en afslaand verkeer mogelijk op het kruispunt Hoendiep-Westelijke Ringweg.

Rond 20.00 uur wordt u welkom geheten Gedeputeerde Marc Calon ,waarnemend gedeputeerde Verkeer & Vervoer van de Provincie Groningen. Belangstellende bedrijven zijn welkom vanaf 19.30 uur. Binnenkort volgen informatiebijeenkomsten voor omwonenden. In december start de publiekscampagne gericht op de informatie over de omleidingsrouten. In de publiekscampagne zal de bereikbaarheid van het bedrijventerrein Hoendiep extra aandacht krijgen. ©BON
Provincie:
Tag(s):