donderdag, 13. oktober 2005 - 12:49

Zwakke verbindingsbouten oorzaak instorting balkon

Lent

Bij het opnieuw monteren van een aantal semi-permanente studentenwoningen in Lent heeft de betrokken aannemer te zwakke verbindingen gebruikt tussen de galerijelementen en de ondersteunende kollommen. Dit is de oorzaak van de instorting tijdens een feest in juni, waarbij 20 tot 25 mensen op de galerij stonden te springen. Deze conclusie staat in een rapport van een onderzoek van de VROM-Inspectie, dat mede op verzoek van het OM is uitgevoerd. Bij het opnieuw monteren van een aantal semi-permanente studentenwoningen in Lent heeft de betrokken aannemer te zwakke verbindingen gebruikt tussen de galerijelementen en de ondersteunende kollommen. Dit is de oorzaak van de instorting tijdens een feest in juni, waarbij 20 tot 25 mensen op de galerij stonden te springen. Deze conclusie staat in een rapport van een onderzoek van de VROM-Inspectie, dat mede op verzoek van het OM is uitgevoerd.

COA-woningen
Het gaat hier om een complex van houten, semi-permanente woningen die de Stichting Studentenhuisvesting Nijmegen heeft overgenomen van het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA). De galerijen van woningen in Lent zijn door de stichting onmiddellijk na het incident hersteld en verstevigd. Uit het onderzoek is verder gebleken dat bij de oorspronkelijke montage van de COA-woningen sterkere verbindingen zijn gebruikt, maar dat ook deze tekortschieten. Daarom heeft de VROM-Inspectie het COA dringend aangeraden de nog in gebruik zijnde woningen te controleren en ook de kopers van de afgestoten woningen op de hoogte te stellen. Dat is inmiddels gebeurd. Naar verwachting zijn ook bij diverse andere complexen semi-permanente woningen verbeteringen aan de bevestiging van de galerijen nodig.
Verder heeft de minister alle gemeenten en de koepelorganisatie van aannemers, Bouwend Nederland, per brief op de aanbevelingen uit het onderzoek gewezen. Zo wijst zij op het belang van een zorgvuldig ontwerp en toezicht tijdens de uitvoering, zelfs op het niveau van de toe te passen verbindingsmiddelen. Ook de interne kwaliteitsbewaking en het vakmanschap van het uitvoerend bouwbedrijf zijn van groot belang.
Provincie:
Tag(s):