maandag, 22. augustus 2005 - 16:32

Zwaveldioxide ontsnapt bij Q8

Rotterdam

Bij een olieraffinaderij van Q8 aan de moezelweg in Europoort is maandagmiddag een wolk zwaveldioxide ontsnapt. Deze stof is volgens de brandweer bijtend en prikkelend wanneer mensen er mee in contact komen. Een aantal personen in de buurt zouden last hebben gekregen van tranende ogen.

Deze stof kan als bijwerking ook keelpijn veroorzaken. Zwaveldioxide (SO2) is het belangrijkste verbrandingsproduct van zwavel in lucht. Het komt met name ook vrij bij het verbranden van zwavelhoudende fossiele brandstoffen, zoals sommige soorten aardolie, bruinkool of steenkool en is een van de belangrijkste componenten van luchtvervuiling en smog.
Het vormt in lucht in aanwezigheid van vocht en andere verbindingen makkelijk zwaveldioxide of SO3, een verbinding waaruit zich in water zwavelzuur vormt.

Op dit moment waakt Milieudienst Rijnmond over het gebied en houdt nauwkeurig de wolk zwaveldioxide in de gaten. Volgens de laatste gegevens is er een duidelijke piek te zien (gezien de windrichting) in het Westelijke gedeelte van de raffinaderij. De uitstoot is inmiddels gestopt en het zal gezien het droge en mooie weer even duren voordat de wolk is verdwenen.
Provincie:
Tag(s):