dinsdag, 2. mei 2006 - 14:12

1 mei viering Achterhoek uitstekend verlopen

Achterhoek

De preventieve aanpak voor de 1 meiviering heeft haar vruchten afgeworpen. De samenwerkende instanties hebben nagenoeg niet hoeven op te treden. Er werden slechts drie alcoholdrinkende jongeren bekeurd. Met berichten in de Duitse en Nederlandse media, het uitdelen van flyers aan vooral de groene grens en aan onderweg passerende groepen jongeren, een alcoholverbod voor de recreatiegebieden de Slingeplas in Aalten en ’t Hilgelo in Winsterswijk en preventief toezicht hebben geleid tot een prettige viering van de 1-ste mei aan de Nederlandse kant van de grens.

Duitse jongeren die verleden jaar met honderden naar Nederland waren gekomen hebben het dit jaar, mede door de weersverwachting, af laten weten. Om onderlinge problemen, mede door overmatig alcoholgebruik te voorkomen, waren de betrokken instanties (Politie, Gemeenten, Recreatieschap Achterhoek/Liemers, Jongerenwerk JEKK, Natuurmonumenten, Koninklijke Marechaussee, Douane, het openbaar ministerie en de Duitse politie) vroegtijdig met elkaar om de tafel gaan zitten.

Doelstelling was een goed verloop van de 1 meiviering en het zoveel mogelijk beperken van eventuele overlast voor bewoners in de directe omgeving en op de routes richting de recreatiegebieden. Vooraf werden afspraken gemaakt hoe er zou worden opgetreden tegen alcohol drinkende jongeren. Ook was met de deelnemende partijen afgesproken wat wel en wat niet getolereerd zou worden. Het bekend maken van een alcoholverbod in Aalten en Winterswijk heeft daarbij ook een preventieve rol gespeeld.

Ook aan Duitse zijde is veel aandacht in de media geweest voor de preventieve aanpak.

Zoals vermeld werden er drie mensen bekeurd en werd hen in overleg met het Openbaar Ministerie een boete van 50 euro gegeven. Hun drank werd in beslag genomen en na het betalen van de boete werden de verdachten weer in vrijheid gesteld. De Koninklijke Marechaussee heeft aan de groene grens nog verscheidene Duitse jongeren terug gestuurd omdat zij geen legitimatiebewijs bij zich hadden.

De flyers, waarin het alcoholverbod in hun eigen taal werd uitgelegd, bleek ook zeer waardevol. Een sms-berichtje naar de vriendenkring werkte ook in het voordeel van de organisatie.

Inmiddels werd ook duidelijk, dat de jongeren aan de Duitse zijde van de grens bleven en zijn de Achterhoekse instanties met hun dagelijkse werkzaamheden verder gegaan.
Provincie:
Tag(s):