vrijdag, 22. december 2006 - 9:33

1 miljoen voor aanpassen spoor Lelystad-Zuid

Lelystad

De gemeente Lelystad krijgt ruim 1 miljoen euro overheidssubsidie voor het realiseren van spooraanpassingen in het grootschalige woningproject Warande in Lelystad-Zuid. Dat heeft minister Peijs van Verkeer en Waterstaat schriftelijk aan de gemeente bekendgemaakt. De aan Lelystad toegekende subsidie komt ten goede aan in totaal acht spooraanpassingen in Warande, waardoor twee woongebieden optimaal met elkaar ontsloten kunnen worden.

De overheidssubsidie wordt toegekend aan projecten die de barrièrewerking van een spoorlijn opheft of vermindert en woonwijken daardoor beter bereikbaar en veiliger maakt. De Lelystadse plannen voldoen aan die eisen.

De zeven al bestaande verkeersdoorgangen in het ontwikkelingsgebied Warande worden aangepast. Na de aanpassing kunnen voetgangers, fietsers en beperkt autoverkeer via de doorgang onder de treinrails door. Er komt één compleet nieuwe onderdoorgang. Deze wordt tevens de meest brede doorgang met een waterverbinding en fiets- en voetpaden.

Fietsers, voetgangers en kleine vaartuigen kunnen hier onder de spoorlijn doorgaan. De spooraanpassingen moeten twee woongebieden in Warande optimaal met elkaar ontsluiten. De subsidie van ruim 1 miljoen is een kwart van de totale ontwikkelingskosten voor deze spoorplannen.

Het ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft meer dan honderd aanvragen van gemeenten voor de subsidieregeling ontvangen voor deze zogeheten spoorse doorsnijdingen. Hieruit zijn 61 aanvragen in 42 gemeenten geselecteerd, waaronder dus Lelystad. In Flevoland komt een project in Almere-Buiten ook in aanmerking voor deze subsidieregeling.

Ieder ingediend plan is door onafhankelijke experts getoetst. Het gaat om allerlei soorten projecten, zoals de aanleg van spoor- en fietstunnels, voetgangersbruggen, het dieper laten liggen van rails of het veiliger maken van gelijkvloerse oversteken. Onder de toegekende aanvragen wordt in totaal 300 miljoen euro subsidie verdeeld. Een subsidie kan maximaal een kwart van de totale projectkosten zijn. Een toegekende subsidie wordt niet evenredig verhoogd indien projectenkosten hoger uitvallen.
Provincie:
Tag(s):