woensdag, 27. september 2006 - 12:43

1 Miljoen voor rotonde Workum

Workum

Het college van Gedeputeerde Staten heeft ruim 1 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de reconstructie van de afslag Workum-centrum / NS station op de provinciale weg N359 tot een grote rotonde. Tevens wordt van deze bijdrage een parallelweg aangelegd. Beide werken vallen onder de 1e fase van het totale project ‘N359 Workum’ en starten nog dit najaar.

Het gehele project bestaat uit een herinrichting van de twee kruisingen (afslagen), het aanleggen van een parallelweg voor landbouwverkeer tussen deze kruisingen en het verlagen van de maximumsnelheid tot 70 km/u op de N359 bij Workum.

De ombouw van de afslag Workum-centrum tot rotonde en de aanleg van de parallelweg starten al eind oktober. Daarnaast maakt het aanbrengen van een geluidsreducerende deklaag op de N359 tussen beide afslagen ook deel uit van fase 1. De verwachting is dat deze werken in het voorjaar van 2007 opgeleverd kunnen worden.

Fase 2 van het project N359 Workum start in 2007. Dit betreft de reconstructie van de afslag Workum-Noord tot een T-aansluiting. De tak met het minste verkeer (vanuit richting Nijhuizum) wordt hier afgesloten en omgeleid via de aan te leggen parallelweg naar de nieuwe rotonde.

De provincie Fryslân wil met de genoemde reconstructies en maatregelen de N359 bij Workum veiliger maken. De noodzaak om de afslagen Workum-Noord en Workum-centrum aan te pakken is erg groot, gezien het grote aantal ongevallen in de afgelopen vijf jaar.
Provincie:
Tag(s):