vrijdag, 29. december 2006 - 9:18

1 miljoen voor vernieuwing Van Eesterenplein

Almere

Almere heeft van het ministerie van VROM 1 miljoen subsidie gekregen voor de vernieuwing van het Van Eesterenplein. Hiermee heeft Almere met ondersteuning van de provincie Flevoland met succes een beroep gedaan op de aparte subsidiepot ‘Impulsbudget Stedelijke Vernieuwing’. Dat was nodig omdat Flevoland als jonge provincie niet voldoende geld krijgt uit het reguliere budget.

Met subsidie uit het Impulsbudget kunnen projecten waarbij sprake is van onvoorziene knelpunten, toch gerealiseerd worden. Dat is het geval in Almere, want ondanks het feit dat deze stad relatief jong is, heeft een aantal woonwijken inmiddels extra aandacht nodig.

De Bouwmeesterbuurt is er daar één van. De aanpak van deze wijk dient binnen de gemeente Almere als voorbeeld voor de aanpak van de leefbaarheid van andere ‘oude’ wijken. Met de specifieke subsidie die nu verkregen is, wordt het Van Eesterenplein in de Bouwmeesterbuurt opgeknapt.

De gemeente Almere heeft in overleg met bewoners, ondernemers, zorgaanbieders, scholen en de woningbouwcorporatie verschillende voorstellen bekeken. Naar aanleiding van deze afstemming heeft de gemeente besloten tot de bouw van meer verschillende typen woningen rond het Van Eesterenplein.

Verder wordt de zorgvoorziening die nu aan de rand van de wijk gevestigd is, naar het plein verplaatst. Daar komt ook een kinderdagverblijf. De bestaande gymzaal wordt gesloopt en daarvoor in de plaats komt een nieuw multifunctioneel centrum. Om de sociale veiligheid te verhogen, wordt de verkeerssituatie verbeterd en het groen anders ingericht.

De subsidieaanvraag van de gemeente moest in dit geval vergezeld gaan van een advies van de provincie. Omdat de noodzaak van vernieuwing van het Van Eesterenplein overduidelijk is, heeft de provincie Flevoland positief geadviseerd. Gedeputeerde John Bos is blij met de toekenning van deze subsidie en ziet dit als erkenning van het feit dat ook een relatief jong gebied werk moet maken van stedelijke vernieuwing.
Provincie:
Tag(s):