woensdag, 11. oktober 2006 - 13:13

10 miljoen euro van Provincie voor Kenniscampus

Leeuwarden

Het college van Gedeputeerde Staten van Friesland heeft definitief besloten om 10 miljoen euro beschikbaar te stellen voor de realisatie van een Kenniscampus aan de Rengerslaan in Leeuwarden.

Het bedrag wordt verdeeld over een vijftal deelprojecten.
Met de realisatie van de groene stadscampus is een totale investeringssom van circa 155 miljoen euro gemoeid.
Op de campus vinden uiteindelijk ruim 18.000 studenten en 2000 medewerkers een plek.

Het project omvat een concentratie van onderwijsgebouwen van de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden (NHL) en de Christelijke Hogeschool Nederland (CHN), aangevuld met tal van voorzieningen, én inhoudelijke samenwerking tussen de NHL, de CHN en het Van Hall Instituut op het gebied van kennisoverdracht. De gezamenlijke ontwikkelorganisatie van de drie hogescholen bevindt zich nu in de oprichtingsfase.

In december 2001 werd een principeakkoord bereikt tussen de drie hogescholen, de gemeente Leeuwarden en de provincie Fryslân over de versterking van de positie van het hoger onderwijs in Fryslân.
Eind 2003 was er overeenstemming over het ruimtelijke en financiële plan van de Kenniscampus. In juni 2004 stemden Provinciale Staten in met zowel het ruimtelijke als het financiële plan als ook met het beschikbaar stellen van de bijdrage van 10 miljoen euro. Vervolgens is een nieuw masterplan voor het gebied ontwikkeld dat door de gemeenteraad van Leeuwarden in het voorjaar van 2006 is aanvaard.

Vijf deelprojecten
Er is nu een toedeling gemaakt voor de provinciale bijdrage van 10 miljoen euro over vijf cruciale onderdelen van de Kenniscampus:
1. de financiering van de plankosten
2. de realisatie van het parkeerterrein zuid
3. de financiering van het westelijk deel van het Kenniscampusgebied
4. de ontwikkeling en aanleg bebouwing van de NHL
5. de ontwikkeling en aanleg van het Kennisplein.

De eerste twee deelprojecten zijn inmiddels afgerond. De overige drie gaan binnenkort van start. Naar verwachting zal de volledige Kenniscampus Leeuwarden in 2012 opgeleverd worden.
Provincie:
Tag(s):