vrijdag, 1. september 2006 - 15:18

10 miljoen euro voor aanpak probleemjongeren

Den Haag

Er komen meer mogelijkheden om jongeren die dreigen af te glijden, te sturen naar voorzieningen waar zij een intensief scholings- en heropvoedingstraject volgen. Probleemjongeren brengen er lange dagen door, zodat ze werkritme opdoen en einig tijd overhouden voor maatschappelijk onaanvaardbaar gedrag. Het kabinet trekt 10 miljoen euro uit om te investeren in dit soort intensieve scholingstrajecten. Op basis van de opgedane ervaringen wordt toegewerkt naar een structureel stelsel van voorzieningen voor deze intensieve vorm van heropvoeding en scholing. Dat heeft de ministerraad vrijdag besloten op voorstel van staatssecretaris Van Hoof van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Bureau Berenschot heeft op verzoek van het kabinet onderzoek gedaan naar de (juridische) haalbaarheid van verplichte deelname van probleemjongeren aan 'prep camps'. De conclusie was dat er vooralsnog geen mogelijkheid is voor een 'algemene' juridische maatregel om grote groepen jongeren te verplichten tot deelname aan dit soort intensieve trajecten.

Het kabinet legt zich niet bij deze conclusie neer en wil een wettelijke regeling gaan voorbereiden om het mogelijk te maken om ook jongeren te dwingen deel te nemen aan zo'n intensief traject. Het kabinet vindt dat zwaar moet meetellen dat het hier gaat om een maatregel die in het belang is van de jongeren zelf. Wel moeten goede waarborgen worden getroffen om te voorkomen dat er ongerechtvaardigd gebruik wordt gemaakt van die mogelijkheid.

Deze maatregel komt bovenop een aantal andere manieren die het kabinet instanties biedt om een stok achter de deur te hebben om jongeren te dwingen tot deelname aan zo'n intensief scholings- en heropvoedingstraject. Dat varieert van de mogelijkheid om jongeren onder druk te zetten met de leer/werkplicht tot een uitspraak van de rechter.
Provincie:
Tag(s):