maandag, 3. april 2006 - 14:23

10 miljoen euro voor game research

Nederland moet op de kaart gezet worden als een internationale topspeler op het gebied van game research voor trainingssimulatie en entertainment. Het kabinet stelde afgelopen vrijdag daartoe 10 miljoen euro uit FES-gelden beschikbaar voor het GATE-onderzoeksprogramma: Game research for Training and Entertainment.

Naast onderzoek richt dit programma zich op kennistransfer naar MKB-bedrijven en de uitvoering van pilots die de potentie van serious gaming zullen tonen. GATE is een van de eerste initiatieven die zal worden uitgevoerd onder de paraplu van het Center for Advanced Gaming and Simulation (AGS) van de Universiteit Utrecht, TNO en de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht. Dit centrum zal eind deze maand officieel worden geopend.

Het GATE-programma is opgesteld door de Universiteit Utrecht, TNO en de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht met actieve steun van ICTRegie. ICTRegie wil de Nederlandse innovatiekracht vergroten door versterking van de ICT-kennisinfrastructuur en verbetering van de samenwerking tussen bedrijven en kennisinstellingen.

Het Innovatie Platform gaf eerder aan dat de creatieve industrie één van de sleutelgebieden voor de Nederlandse economie is. Een sterk groeiende component daarbinnen is gaming. Gaming omvat ook computergames, maar gaat veel verder. Er bestaat een grote markt van gaming- en simulatietoepassingen in relevante maatschappelijke en economische sectoren als gezondheidszorg, onderwijs, mobiliteit, veiligheid en openbare dienstverlening. Vooral het MKB is zeer actief in deze sector.

GATE zal worden uitgevoerd samen met de partners Thales, Nederland Breedbandland, Waag Society, TU Delft, TU Twente en diverse MKB bedrijven. Deze partners met sterk verschillende disciplines gaan samen virtuele werelden creëren met een zodanige mate van realisme, belevingswaarde, interactiviteit en intelligent gedrag van virtuele mensen dat nieuwe generaties trainingsvormen en entertainment mogelijk worden.

De artistieke kant en fun factor wordt hier nadrukkelijk in meegenomen. Hiermee krijgt de gaming en entertainment industrie in Nederland een internationaal concurrerende voorsprong en kan het aantal toepassingen en de kosteneffectiviteit van leerprocessen en trainingssimulatie sterk vergroot worden.

Successen op deze punten moeten AGS tot het meest productieve en geciteerde game research centrum in Europa maken en de voorkeursleverancier van innovatieve gaming en simulatietechnieken voor de bedrijven op het gebied van entertainment, serious gaming, training en simulatie.
Categorie:
Tag(s):