vrijdag, 30. juni 2006 - 15:26

100 miljoen euro voor leraren

Den Haag

Minister Van der Hoeven investeert structureel 100 miljoen euro in het onderwijspersoneel. Hiermee geeft de minister meer mogelijkheden aan leraren om zich te ontwikkelen en hun bekwaamheid te onderhouden.

Vrijdag 30 juni tekende minister Van der Hoeven samen met de werkgevers- en werknemersorganisaties in het primair en voortgezet onderwijs een convenant over deze investering. Met dit convenant komen afzonderlijke subsidieregelingen voor scholing en begeleiding te vervallen. Dit betekent een vermindering van de administratieve last van scholen.

Leraren en ander onderwijspersoneel krijgen met deze 100 miljoen euro meer mogelijkheden voor het onderhouden van hun bekwaamheid, scholing en persoonlijke ontwikkeling. Het bedrag geeft scholen meer beleidsruimte voor hun eigen personeelsbeleid en voor de professionalisering en begeleiding van het onderwijspersoneel. Scholen kunnen het geld ook besteden aan scholing van zij-instromers, de begeleiding van beginnende leraren, de begeleiding van stagiaires en leraren in opleiding of het opleiden van onderwijspersoneel in de school

Met deze investering kunnen leraren en werkgevers invulling geven aan de Wet op de beroepen in het onderwijs (Wet BIO) die op 1 augustus in werking treedt. In deze wet staat de kwaliteit van het onderwijspersoneel centraal. Tevens kunnen scholen de middelen inzetten voor professionaliseringsthema’s die voortvloeien uit het nationale onderzoek ‘Onderwijs aan het woord’.
Provincie:
Tag(s):