dinsdag, 25. juli 2006 - 13:45

10.000 klachten over fietspaden

Utrecht

De Nederlandse Fietsersbond heeft het afgelopen jaar 10.000 klachten binnen gekregen van slecht onderhouden fietspaden. In mei 2005 opende de fietserbond een meldpunt, waar fietsers met hun klachten terecht kunnen. Gemeenten hebben, voor zover bekend bij de bond, al honderden slechte plekken verbeterd en vele andere verbeteringen toegezegd.

De Fietsersbond verwacht dat er de komende tijd nog veel meer hobbels, bobbels en scheuren in fietspaden worden weggewerkt. De Fietsersbond stuurt alle meldingen door naar gemeenten en provincies. Ook de 130 lokale afdelingen van de bond dringen er bij hun gemeente op aan de slechte plekken te verbeteren.

De top 5 van aantal klachten per gemeente wordt aangevoerd door Amsterdam, gevolgd door Den Haag, Rotterdam, Utrecht en Eindhoven. Ook in de top tien van klachten per fietspad scoort de Amsterdamse regio hoog: het fietspad van Amsterdam naar Muiden staat op één en de fietsroute van Amsterdam Noord langs het Noord-Hollands Kanaal op nummer zeven. Aan dit laatste probleem wordt gewerkt.

In juni presenteerde de Fietsersbond samen met de Unie KBO een onderzoek naar het fietsgedrag van senioren. Hieruit bleek dat ook oudere fietsers heel veel last hebben van slecht wegdek.
Provincie:
Tag(s):