vrijdag, 1. december 2006 - 21:04

11 Glazenwassers schuldig aan afpersing en fraude

Den Haag

De rechtbank van Den Haag heeft vrijdag uitspraak gedaan in de zaak van fraude en afpersen van 11 pachters in de particuliere glazenwasserbranche. Eén van de 11 verdachte is witwassen en valsheid in geschrifte ten laste gelegd.

De overige 10 verdachten is onder andere deelnemen aan een criminele organisatie, onjuiste aangifte inkomstenbelasting, onjuiste aangifte omzetbelasting, valsheid in geschrifte en witwassen ten laste gelegd.

Afhankelijk van de rol die de verdachten hadden variëren de geformuleerde eisen van 40 maanden gevangenisstraf onder aftrek van voorarrest tot een gevangenisstraf van 2 maanden voorwaardelijk met een taakstraf van 200 uur.

Onder leiding van het Functioneel Parket startte de FIOD-ECD in het voorjaar van 2006 een onderzoek naar vermoedelijke fraude met omzet- en loonbelasting en het afpersen van pachters in de particuliere glazenwasserbranche over de periode 2000 tot heden.

Uit onderzoek is gebleken dat de particuliere glazenwasserbranche in de regio Den Haag in handen is van een aantal verpachters. Deze verpachters geven slechts toestemming aan glazenwassers (pachters) om in ‘hun’ straten de ramen te zemen als een bepaald percentage van de opbrengst wordt betaald.

De pachters kunnen de aan de verpachters af te dragen gelden niet in hun boekhouding verwerken omdat dat deel vermoedelijk zwarte inkomsten zijn voor de verpachters. Hierdoor komen glazenwassers in een situatie waarin zij hun boekhouding moeten aanpassen en onjuiste aangiften omzet- en loonbelasting doen.
Provincie:
Tag(s):