woensdag, 14. juni 2006 - 22:29

125.000,- suikerzoete subsidie

Groningen

Naar aanleiding van de hervormingen van het Europese suikerbeleid is de provincie Groningen een overleg gestart met betrokkenen uit de suikerketen. De initiatieven die nu subsidie ontvangen, kwamen tijdens deze bijeenkomsten naar voren.

De Stichting Interprovinciaal Onderzoek (SIO) krijgt een subsidie van €100.000,- voor het project "Perceel Centraal". Het project is gericht op verhoging van de productie en verbetering van de kwaliteit van de suikerbietenteelt, maar ook van andere gewassen. Het project heeft als doel om op een perceel ideale omstandigheden te ontwikkelen. Dit kan met behulp van technieken uit de precisielandbouw.

Het soort en percentage messtoffen in de grond, maar ook de zuurgraad, ziektes, structuur enz. zijn van invloed op de groei van gewassen. Het onderzoek op het perceel wijst uit hoeveel en waar bijvoorbeeld meststoffen op het perceel aanwezig zijn. Ook maken de onderzoekers modellen om de kwaliteit te verbeteren. De teler kan daarop verbetermaatregelen treffen en de omstandigheden binnen een perceel gelijk en optimaal maken. Zo is de kwaliteit van het product van een perceel gelijk en dus meer betrouwbaar.

Aan het project doen ongeveer tien Groningse en tien Drentse boeren uit Westerwolde en de Veenkoloniën mee. Later kunnen geïnteresseerde boeren zich nog aansluiten.
Het onderzoek heeft een looptijd van vier jaar. Agrifirm, Praktijkonderzoek Plant & Omgeving (PPO), het Hilbrands Laboratorium voor Bodemziekten (HLB) en het Instituut voor Rationele Suikerproductie (IRS) voeren het onderzoek uit.

Ook is €22.800,- beschikbaar voor het opzetten van een pilot om de samenwerking tussen de verwerkers in de suikerindustrie en de loonbedrijven efficiënter te laten functioneren. Daarvan zou volgens deelnemers aan het provinciaal overleg de hele keten kunnen profiteren. Een onafhankelijke procesbegeleider maakt in eerste instantie samen met de belangenorganisatie voor loonwerkers Cumela een inventarisatieronde langs sleutelfiguren binnen de loonbedrijven.
Provincie:
Tag(s):