woensdag, 26. juli 2006 - 20:41

15 kandidaten burgemeestersvacature

Nijmegen

Voor de burgemeestersvacature van de gemeente Nijmegen (158.200 inwoners) hebben zich 15 sollicitanten per brief gemeld bij de Commissaris van de Koningin in Gelderland.
De kandidaten, veertien mannen en één vrouw, variëren in leeftijd van 38 tot 58 jaar.

De verdeling naar politieke oriëntatie is als volgt:
PvdA : 7
CDA : 3
GroenLinks : 2
VVD : 2
D66 : 1

Onder de kandidaten bevinden zich vier (waarnemend)burgemeesters. De overige elf sollicitanten zijn afkomstig uit diverse disciplines, met name het bedrijfsleven, de (semi)-overheid, het onderwijs en de sector dienstverlening.

De burgemeesterspost in de gemeente Nijmegen is met ingang van 1 januari 2007 vacant door het vertrek van mevrouw dr. Guusje ter Horst aan wie per die datum eervol ontslag is verleend.

In de komende maanden zal de Commissaris van de Koningin, de heer C.G.A. Cornielje, gesprekken voeren met een aantal kandidaten. Vervolgens overlegt hij met de vertrouwenscommissie die door de gemeenteraad van Nijmegen is samengesteld. In dit gesprek wordt duidelijk met welke kandidaten de vertrouwenscommissie gesprekken zal voeren. Op basis van de eerder vastgestelde profielschets draagt deze commissie twee kandidaten voor aan de gemeenteraad.

Nadat de gemeenteraad zich over deze voordracht heeft uitgesproken, wordt de uiteindelijke aanbeveling, vergezeld van een advies van de Commissaris van de Koningin, aan de Minister van Binnenlandse Zaken voorgelegd. Alleen de naam van de kandidaat die als eerste op de aanbeveling staat wordt openbaar gemaakt.
Provincie:
Tag(s):