woensdag, 17. mei 2006 - 14:20

15 miljoen voor Zuidelijke Randweg Zaanstad

Zaanstad

De Provincie Noord-Holland investeert €15 miljoen in de Zuidelijke Randweg Zaanstad. De provincie wil de bereikbaarheid en de economie van het gebied stimuleren. Het geld wordt beschikbaar gesteld in het kader van de Extra Investeringsimpuls Noord-Holland.

De huidige ontsluiting van bedrijventerrein HoogTij richting Zaandam en A9/A10 voldoet niet meer aan de eisen. Er dreigen permanente verkeersproblemen te ontstaan. Ook het openbaar vervoer komt in de knel. Dit zou negatieve gevolgen hebben voor de sociaal-economische ontwikkelingen in het gebied. Reden voor de provincie om te investeren in het gebied, om de doorstroming van het verkeer te garanderen.

De ontbrekende delen van een nieuwe verbinding tussen de Provinciale weg/Den Uylweg en de Hoofdtocht worden aangelegd. Het gaat om een weg in enkelbaans uitvoering (met brug), inclusief zijweg in Westerspoor met aansluiting op de Hoofdtocht en de aanleg van een fietstunnel.
Met de nieuwe oost-westverbinding zijn de knelpunten opgelost. De uitvoering van de weg start in 2006 en zal eind 2009 klaar zijn.
Provincie:
Tag(s):