donderdag, 9. november 2006 - 15:55

178 landelijke arrestaties om DNA-materiaal

Amsterdam

Deze week heeft de Bovenregionale Recherche in heel Nederland honderden adressen bezocht op zoek naar veroordeelden die hun verplichting om DNA af te staan niet zijn nagekomen. Dit is sinds februari 2005 verplicht, voor personen die zijn veroordeeld voor een misdrijf waarop in de meeste gevallen voorlopige hechtenis is toegelaten. De politie wil op deze manier het landelijke DNA-bestand vergroten, waardoor mogelijk meer zaken worden opgelost. De betrokkenen staan allemaal landelijk gesignaleerd.

Sinds maandag 6 november worden door de Bovenregionale Recherche in samenwerking met alle politiekorpsen in heel Nederland veroordeelden van hun bed gelicht om DNA af te staan. In totaal staan er 663 mensen op de nominatie om ingerekend te worden.

Het gaat met name om mensen die nog niet in een justitiële inrichting zitten. Zij zijn eerder opgeroepen zich te melden bij een politiebureau. Omdat 40 procent van hen geen gevolg gaf aan deze oproep en de kans bestaat dat misdrijven hierdoor onopgelost blijven, werd gekozen voor deze grootschalige landelijke aanpak.

Doel van de actie van de Bovenregionale Recherche is zoveel mogelijk DNA-gesignaleerden aan te houden en DNA af te nemen. Deze DNA-profielen zullen door het Nederlands Forensisch Instituut worden opgenomen in de landelijke DNA-bank en worden gematcht met reeds ingevoerde DNA-profielen die bij gepleegde misdrijven zijn aangetroffen.

Bovenregionale Recherche De Bovenregionale Recherche (BR) pakt regio-overschrijdende criminaliteit aan met een stelselmatig en vaak ook gewelddadig karakter. Het gaat hierbij vooral om persoonlijke veiligheid, veiligheid van de leefomgeving, veiligheid in het bedrijfsleven en veiligheid van financiële systemen.

Ook onderzoeken naar feiten die zich in het hele land voor lijken te doen en teveel beslag leggen op de capaciteit van de regiokorpsen of waar speciale expertise voor nodig is, kunnen worden toegewezen aan één van de zes teams van de Bovenregionale Recherche. Daarnaast richten de teams zich op horizontale fraude en ketengerichte milieudelicten.

De Bovenregionale Recherche bestaat uit zes teams: BR Haaglanden, BR Rotterdam, BR Noord- en Oost Nederland, BR Amsterdam-Amstelland-Gooi en Vechtstreek, BR Noord- West- en Midden Nederland en BR Zuid- Nederland.
Provincie:
Tag(s):