vrijdag, 17. februari 2006 - 10:19

'18,5 miljard euro per jaar witgewassen in Nederland'

Den Haag

In Nederland wordt naar schatting jaarlijks voor 18,5 euro miljard witgewassen, zo stelt een onderzoek naar criminele geldstromen. 14,7 miljard zou afkomstig zijn van in het buitenland gepleegde criminaliteit, 3,8 miljard van Nederlandse criminaliteit. De belangrijkste witwaskanalen zijn investeringen in vastgoed, over- en onderfacturering bij internationale handel en witwassen via bijzondere financiële instellingen.

Het onderzoek is verricht door de Utrecht School of Economics in opdracht van het ministerie van Financiën die de resultaten het rapport vrijdag naar buiten bracht.

Er is internationaal weinig bekend over criminele geldstromen. Cijfers die internationaal worden gebruikt, zijn nauwelijks onderbouwd en er wordt weinig onderzoek gedaan naar de economische effecten van criminele geldstromen.

Volgens een toegepast onderzoeksmodel levert criminaliteit in Nederland jaarlijks ten minste 8,6 miljard euro aan witwasgelden op, waarbij het overgrote deel (ruim 70%) afkomstig is van een of andere vorm van fraude. Fraude is echter een zeer breed begrip (variërend van professionele financieel-economische fraude tot uitkeringsfraude en zwart werk). Daardoor is dit getal met grote onzekerheid omgeven en zullen de economische effecten, afhankelijk van de fraudevorm sterk uiteen lopen.

Op de tweede en derde plaats komen drugscriminaliteit die ‘goed is’ voor ongeveer 20% van de witwasgelden en overige vormen van criminaliteit (10%).
Verder blijkt uit het Walker-model dat grensoverschrijdende witwasstromen omvangrijker zijn dan witwasstromen afkomstig uit criminaliteit die in Nederland is begaan. 3,8 miljard euro is afkomstig uit criminaliteit in Nederland, de overige 4,8 miljard euro vloeit weg naar het buitenland. 14,7 miljard afkomstig van buitenlandse criminaliteit. Dit brengt het totaal op 18,5 miljard euro. Dat is inclusief fraude.

Internationaal gezien is Nederland volgens de onderzoekers een relatief aantrekkelijk land om geld wit te wassen, net als veel andere westerse landen. Volgens het onderzoek staat Nederland met landen als Duitsland en Frankrijk op de zevende plaats van scores van aantrekkelijke landen om wit te wassen. De relatieve aantrekkelijkheid wordt volgens het Walker-model veroorzaakt door de hoge welvaart, een goed ontwikkeld financieel stelsel, een stabiele regering, de handelsrelaties en het aantrekkelijke fiscale klimaat.
Categorie:
Tag(s):