dinsdag, 28. november 2006 - 12:17

1e fase procedure verdubbeling N33 afgerond

Veendam

Deze week rondt Rijkswaterstaat in samenwerking met de provincies Groningen en Drenthe de 1e fase van de wettelijke procedure voor de verdubbeling van de N33 Assen - Zuidbroek af. Deze fase wordt afgesloten met het uitbrengen van een zogenaamde Startnotitie. In een Startnotitie wordt een schets gegeven van de problemen op dit weggedeelte. Daarnaast worden in dit document mogelijke oplossingen voorgesteld en wordt aangegeven welke effecten worden bestudeerd.

Het Rijk, de provincies Drenthe en Groningen en de omliggende gemeenten maken zich zorgen over de verkeersveiligheid op de N33 tussen Assen en Zuidbroek. Daarnaast is er sprake van slechte regionale bereikbaarheid. De doorstroming van het verkeer is onvoldoende op deze eenbaansautoweg. Bovendien zijn er knelpunten bij diverse aansluitingen door de grote hoeveelheid vrachtverkeer.

Begin dit jaar is minister Peijs van Verkeer &Waterstaat met de regio overeengekomen de N33 te gaan erdubbelen. Hiervoor zijn financiële middelen toegezegd zowel door het Rijk als door de regio. Met het uitbrengen van de startnotitie start Rijkswaterstaat de formele wettelijke procedure om te komen tot een zogeheten Tracébesluit voor de verdubbeling van de N33 tussen Assen en Zuidbroek.

Voor de startnotitie geldt een officieel inspraaktraject. Dit betekent dat omwonenden en andere betrokkenen zowel schriftelijk als mondeling kunnen inspreken gedurende een periode van 6 weken: van 30 november 2006 tot en met 10 januari 2007. Tijdens deze periode ligt de startnotitie op reguliere werkdagen ter inzage op diverse openbare locaties zoals provinciehuizen, gemeentehuizen, bibliotheken in de regio. Iedereen kan dan aangeven wat volgens hen moet worden onderzocht om zicht te krijgen op de beste oplossing van het bestaande probleem.
Provincie:
Tag(s):