donderdag, 12. januari 2006 - 15:02

2 miljoen euro voor bedrijventerrein Sloehaven

Het Ministerie van Economische Zaken heeft in 2005 voor 17,4 miljoen euro bijgedragen aan het herstructureren van bedrijventerreinen. Het gaat hierbij om bedrijventerreinen die van nationaal belang zijn. Doel van de herstructurering is dat op de terreinen een verbetering van het vestigingsklimaat plaatsvindt en dat niet onnodig ruimte voor economische bedrijvigheid verloren gaat.

Samen met gemeenten en provincies geeft EZ op deze wijze uitvoering aan het in 2004 vastgestelde Actieplan bedrijventerreinen.

EZ heeft in 2005 aan zeven projecten een financiële bijdrage gegeven. Die projecten zijn Stadshavens Rotterdam, Zaan-stad Kanaalzone, Utrecht Lage Weide, Zeeland Sloehaven, Etten-Leur Vosdonk, Havengebied Enschede en Emmen Bargermeer.

Met de financiële bijdrage wordt de realisering van verschil-lende deelprojecten mede mogelijk gemaakt. Die deelprojecten zijn zeer verschillend van aard:

Op het industrieterrein Zeeland Sloehaven is sprake van een pakket van maatregelen, waaronder het deels ondergronds brengen van een bovengrondse hoogspanningsverbinding. De EZ-bijdrage is circa 2 miljoen euro.

EZ zal ook in 2006 zijn inspanningen voortzetten om de herstructurering van bedrijventerreinen financieel te onder-steunen.
Provincie:
Tag(s):