maandag, 20. november 2006 - 10:46

2 miljoen Nederlanders hebben problemen met seks

Utrecht

De helft van alle Nederlanders ervaart problemen op seksueel gebied. Ruim 2 miljoen mensen per jaar hebben behoefte aan professionele hulp, zowel psychische als medische hulp. Van hen komt iets meer dan de helft ook daadwerkelijk terecht bij zorgverleners.

Dit concludeert de Rutgers Nisso Groep op basis van het grootschalige bevolkingsonderzoek naar de seksuele gezondheid, de zorgbehoeften en het zorggebruik van Nederlanders tussen 19 en 69 jaar. Op donderdag 23 november worden alle onderzoeks-resultaten bekend gemaakt tijdens het Nationaal Congres Seksuele Gezondheid 2006.

Seksuele problematiek en geestelijke gezondheid
De helft van alle volwassen Nederlanders ervaart stress in verband met seks en relaties. Bij circa een kwart spelen ernstige seksuele gezondheidsproblemen, zoals relatieproblemen, zorgen om soa en hiv, problemen rond onvruchtbaarheid, abortus, seksueel functioneren, seksueel geweld en overmatig seksueel verlangen.

Uit het onderzoek blijkt verder dat de seksuele gezondheid van mensen nauw samenhangt met hun geestelijk welbevinden. Een kwart van alle psychische klachten bij zowel mannen als vrouwen is gerelateerd aan uiteenlopende seksuele gezondheidsproblemen. Zo kunnen bijvoorbeeld een onvervulde kinderwens of emotionele problemen na een abortus psychische klachten veroorzaken.

Circa een miljoen mensen heeft behoefte aan seksuele gezondheidszorg, maar komt niet terecht bij zorgverleners. Vaak omdat ze de stap niet durven te zetten, maar ook omdat mensen de hulp te duur vinden, de wachtlijst lang is of omdat ze geen geschikte hulpverlener kunnen vinden.
Provincie:
Tag(s):