donderdag, 19. oktober 2006 - 9:03

'20 Procent teveel woningen Groene Hart'

Den Haag

De woningbouwplannen voor het Groene Hart moeten met 20 procent omlaag naar maximaal 28 duizend woningen. Dit blijkt uit het vandaag gepresenteerde rapport ‘Woningbouwopgave in het Groene Hart’, van RIGO research en advies in opdracht van Milieudefensie. De woningbouw gaat anders ten koste van dit beschermde landschap. Milieudefensie roept de Tweede Kamer daarom op volgende week woensdag, tijdens het overleg over de Nota Ruimte, de plannen bij te stellen.

Volgens de nota Ruimte mogen in nationale landschappen alleen woningen gebouwd worden voor de eigen bevolkingsaanwas. Volgens het RIGO-onderzoek komt dat in het Groene Hart neer op maximaal 28 duizend woningen voor de komende vijftien jaar. Het kabinet wil echter, samen met de drie Groene Hartprovincies, dat er maar liefst 20 procent méér woningen bijkomen, in totaal 35.700 woningen. Dat is dus 7.700 woningen teveel.

Uit het onderzoek van RIGO blijkt bovendien dat in het Groene Hart de verkeerde woningen worden gebouwd. Er is behoefte aan woningen voor de leeftijdscategorie van 45 tot 65 én ouder. Voor deze doelgroepen moet vooral worden gebouwd binnen de kernen, dichtbij voorzieningen. In praktijk plannen gemeenten echter vooral lucratieve eengezinswoningen in het groen.

Milieudefensie roept Rijk en provincies op het uitgangspunt van bouwen voor de eigen behoefte voor nationale landschappen serieus te nemen. Met de huidige voornemens zouden er in het Groene Hart zelfs méér nieuwe woningen worden gebouwd dan in de rest van Nederland. ‘Dat is natuurlijk absurd. De status van nationaal landschap is bedoeld om een uniek gebied te beschermen. Er moet juist minder worden gebouwd,’ aldus Willem Verhaak, campagneleider Ruimte en Landschap van Milieudefensie.

Het onderzoek ‘Woningbouwopgave in het Groene Hart' wordt vandaag om 11.00 uur gepresenteerd in de Haagse Faciliteit. Onderzoeker Johan van Iersel (RIGO research en advies) zal de resultaten toelichten. PvdA Kamerlid Co Verdaas geeft een reactie.
Provincie:
Tag(s):