zaterdag, 16. december 2006 - 14:07

2000 klachten over NS dienstregeling

Amersfoort

De nieuwe dienstregeling heeft, behalve op één treinverbinding, niet tot een chaos geleid. Maar de treinreizigers komen nog teveel en te grote problemen tegen. Dat concludeert ROVER op basis van ervaringen die treinreizigers de afgelopen week hebben gemeld. De ‘Maaslijn’ Nijmegen – Venlo – Roermond spant hierbij de kroon: de overgang van NS naar Veolia, dat hier met onvoldoende en ongeschikt materieel is gaan rijden, leidde tot een chaotische dienstuitvoering en een forse verslechtering van het reiscomfort.

Zo’n 2000 reizigers meldden problemen over de nieuwe dienstregelingen die per 10 december zijn ingegaan. Op het dagelijkse aantal reizigers lijkt dat misschien niet zoveel, maar de ervaring leert dat slechts een fractie van de reizigers die een klacht heeft deze ook daadwerkelijk bij ROVER indient.

Ruwweg de helft daarvan ging over veranderingen in de opzet van de dienstregeling: extra overstappen, verslechterde aansluitingen, langere reisduur. De andere helft betrof de uitvoering van de nieuwe treindienstregeling. Deze klachten gingen vooral over volle treinen, oud materieel, treinen die niet kwamen opdagen en stations die nog niet af waren.

ROVER geeft de klachten door aan de vervoerders en houdt de vinger aan de pols. De mogelijkheden om op korte termijn iets in de dienstregeling te veranderen zijn beperkt, maar met de inzet van treinen kan gemakkelijker worden geschoven.
Provincie:
Tag(s):