vrijdag, 14. juli 2006 - 16:12

2000 schapen in beslag genomen door de AID

Den Haag

Bij een gerichte controle afgelopen donderdag werd door de AID vastgesteld dat veel schapen ernstig vermagerd en kreupel zijn. Ook had een deel van de schapen te lange en misvormde nagels. Verder werden enkele dode dieren aangetroffen. Gezien de ernst van de situatie is op last van de officier van justitie besloten alle schapen in beslag te nemen. Alle dieren zijn inmiddels ondergebracht op een opvangadres.

Omdat de medewerkers van de AID belemmerd werden in hun werk, is voor de inbeslagname assistentie gevraagd van de politie. Tegen de veehouder zal proces-verbaal worden opgemaakt voor overtreding van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren en de Destructiewet.

De AID controleert de komende maanden extra op de naleving van de Regeling identificatie en registratie (I&R) voor schapen en geiten. Met name het oormerken van de dieren en het houden van een bedrijfsregister zijn vaak niet in orde. Bij meer dan helft van alle houders trof de AID in het verleden overtredingen aan. Iedereen die schapen of geiten houdt, kan een controle krijgen.
Provincie:
Tag(s):