dinsdag, 7. februari 2006 - 17:32

22 visstropers visten in 2005 achter het net

In 2005 heeft het Visstroperijteam Friesland weer met succes visstropers en illegaal vistuig opgespoord. In totaal zijn er door het team 22 personen bekeurd voor visstroperij.

Bij veertien andere overtredingen konden de verdachten niet worden achterhaald. In alle gevallen is het illegale vistuig in beslag genomen, waaronder dertien kilometer staande netten. De in beslaggenomen vis oversteeg de duizend kilogram. De snoekbaars was de meest gestroopte vissoort, waarvan er zo'n 750 kilogram in beslag is genomen. Het Visstroperijteam Friesland zal ook weer in 2006 actief zijn op de Friese wateren en randmeren.

De 22 verdachten werden allemaal op heterdaad betrapt. Ze maakten vooral gebruik van illegale staande netten en dobbers met levend aas. De verdachten zijn geverbaliseerd voor de overtreding van de Visserijwet. Naast de aanhoudingen heeft het Visstroperijteam Friesland 12 fuiken, 13 kilometer staande netten, 698 dobbers, 3 boten en 3 buitenboordmotoren in beslaggenomen. Bij het dreggen naar netten werden ook veel dode watervogels aangetroffen die verstrikt waren geraakt in het illegale vistuig.

Vanwege de omvang van de visstroperij in de Friese wateren en meren is het Visstroperijteam Friesland al weer enkele jaren actief. Het team is samengesteld uit medewerkers van de Algemene Inspectiedienst (AID), de politie Friesland, het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD) en het Openbaar Ministerie. Met deze structurele en forse aanpak van de visstroperij in Friesland wordt getracht de stroperij flink terug te dringen en te ontmoedigen. Illegaal vistuig en gebruikte vaar- en voertuigen worden altijd in beslag genomen. Overtredingen kunnen uiteindelijk leiden tot boetes die oplopen tot 11.500 euro. De illegale activiteiten van de visstropers veroorzaken veel schade aan visbestand, natuur en milieu in de Friese wateren.

Naast de activiteiten van het Visstroperijteam kent de politie Fryslân ook het project 'Lit de iel rinne' voor het opsporen van minder grootschalige visstropers. In 2005 resulteerde dit tot de inbeslagname van 217 stuks illegaal vistuig, voornamelijk zetlijnen, aaldobbers en palingfuiken. De politie Fryslân deelde in 2005 in totaal 276 processen-verbaal uit voor overtredingen op de Visserijwet.
Mede door het succes van het Friese Visstroperijteam heeft de Algemene Inspectiedienst in 2004 het Visstroperijteam Zuid-Nederland opgezet, waar ook wordt samengewerkt met politie en justitie. In 2006 krijgt dit navolging door het Visstroperijteam IJsselmeer. Dit derde team is mede samengesteld vanwege de saneringsregeling voor beroepsvissers op het IJsselmeer. Informatie en meldingen van het publiek zijn erg belangrijk voor de visstroperijteams. De AID heeft een Meldpunt Visstroperij dat 24 uur per dag kan worden bereikt op het telefoonnummer 045-5466222. Anonieme meldingen kunnen gedaan worden op de site www.aid.nl.
Provincie:
Tag(s):