zaterdag, 16. september 2006 - 9:24

26 miljoen euro boete voor illegale arbeid

Den Haag

In 2005 hebben controles van de Arbeidsinspectie geleid tot het opleggen van 26 miljoen euro boete, aan werkgevers en particulieren die met illegale arbeidskrachten werkten. De boetes zijn, sinds de invoering van het lik-op-stukbeleid, aanmerkelijk hoger geworden, de procedures eenvoudiger en er zit minder tijd tussen de gepleegde overtreding en de opgelegde boete.

Dat blijkt uit de evaluatie van de bestuurlijke boete in de Wet arbeid vreemdelingen, die staatssecretaris Van Hoof van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. De doelstellingen van de bestuurlijke boete zijn gehaald, schrijft Van Hoof. Het lik-op-stukbeleid draagt bij aan de door de overheid gewenste harde aanpak van illegale arbeid.

Sinds 1 januari 2005 krijgen werkgevers die buitenlandse werknemers in dienst hebben, zonder dat zij daarvoor een tewerkstellingsvergunning hebben aangevraagd, een boete van € 8.000 per illegale werknemer. Voor particulieren bedraagt de boete 4.000 euro.

Deze bedragen zijn aanzienlijk hoger dan vroeger. Toen legde de rechter gemiddeld 980 euro boete per overtreding op. Ook gaat het sneller: duurde de afdoening vroeger al snel langer dan een jaar, nu heeft de meerderheid van de overtreders binnen zeven maanden de boeteaanslag in huis. De eerste tekenen wijzen er bovendien op dat de harde aanpak effectief is. Zo daalde het aantal bedrijven, die bij een hernieuwde controle opnieuw in de fout ging, van 37 procent in 2003 tot 26 procent in de eerste helft van 2006.
Provincie:
Tag(s):