zaterdag, 20. mei 2006 - 10:11

30 kilometerzone in de binnenstad Nieuwegein

Nieuwegein

Het college heeft besloten om alle straten in de binnenstad aan te duiden als 30 km/u zone. Voor een aantal straten (in west) was dat al het geval. Dit besluit loopt vooruit op de bouwactiviteiten in de binnenstad en de eindsituatie in de nieuwe binnenstad. De reden waarom dit besluit nu al wordt genomen is, dat het snelheidsregime de grondslag vormt voor een aantal milieutoetsingen.

Het besluit ligt zes weken op het gemeentehuis ter visie. In deze periode is het mogelijk bezwaar aan te tekenen. Daarna worden de verkeersborden met de geldende maximum snelheid geplaatst. Er worden in de binnenstad vooralsnog geen andere maatregelen getroffen om de 30 km/u zone te markeren. Dat gebeurt pas bij de definitieve inrichting van de openbare ruimte.
Provincie:
Tag(s):