woensdag, 13. december 2006 - 16:22

33 mln. voor woningbouw en groen rond Utrecht

Utrecht

Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met de regionale uitvoeringsafspraken van het Bestuur Regio Utrecht (BRU). De regionale samenwerking van de gemeente Utrecht en acht buurgemeenten krijgt hiermee verder gestalte.

Afgesproken is dat Utrecht fors bijdraagt aan het terugdringen van het regionale woningtekort. Tussen 2005 en 2010 heeft de gemeente Utrecht de ambitie om tussen de 16.000 en 19.000 nieuwe woningen te bouwen. In ruil daarvoor ontvangt Utrecht ruim € 30 miljoen vanuit de zogeheten BLS gelden (Besluit Locatiegebonden Subsidie).

De gemeente ontvangt deze subsidie op basis van de werkelijk gebouwde woningen. De uiteindelijke verdeling van woningbouwgelden gebeurt dan ook achteraf. Het BRU stelt daarnaast 3,5 miljoen beschikbaar voor de groengebieden direct om de stad, zoals Utrecht West, waaronder Haarzuilens, en het Noorderpark. Deze gebieden zijn bij uitstek van belang voor de recreatie van de Utrechters.
Provincie:
Tag(s):