dinsdag, 31. oktober 2006 - 22:41

3,5 Ton voor promotie van Groningen in 2007

Provincie

De toeristische website www.groningen.nl/toerisme wordt geheel vernieuwd. Daarnaast komt er in 2007 één VVV-gids voor zowel stad als provincie Groningen. Dit zijn twee acties die onderdeel uitmaken van de opdracht die het college van Gedeputeerde Staten aan Marketing Groningen heeft gegeven om de toeristische promotie en marketing van de provincie in 2007 te verzorgen.

Marketing Groningen heeft de afgelopen drie jaar met succes uitvoering gegeven aan de toeristische promotie en marketing van de provincie. De nieuwe opdracht van de provincie aan Marketing Groningen betekent in grote lijnen een voortzetting van de promotieactiviteiten, met als belangrijkste verschil dat er - nog meer dan voorheen - ingezet wordt op internetmarketing. GS stellen voor de toeristische promotie en activiteiten in 2007 zo'n 3,5 ton euro beschikbaar.

De nieuwe opdracht aan Marketing Groningen zal meer dan voorheen gericht zijn op internetmarketing. De website wordt geheel vernieuwd en doorontwikkeld. Vernieuwing is nodig omdat er sprake is van een groeiende omvang van de site; het aantal toepassingen neemt toe, maar ook de hoeveelheid informatie wordt groter, met name als gevolg van een toename van het aantal participerende bedrijven. De vormgeving en de structuur worden grondig aangepast, waardoor een optimale vindbaarheid en een optimaal gebruikersgemak gegarandeerd blijft.

In 2007 verschijnt er één VVV-gids voor de stad Groningen en de provincie. Tot en met 2006 gaf Marketing Groningen twee afzonderlijke VVV-gidsen uit. Doel is de uitgave van een hoogwaardig magazine van ruim 100 pagina's.
Daarnaast blijft Marketing Groningen verantwoordelijk voor de coördinatie van het Groninger Uitburo en het contentbeheer van de bijbehorende website, het verzorgen van het provinciale toeristische aanspreekpunt en voor de coördinatie van diverse evenementen en promotiecampagnes.
Provincie:
Tag(s):