vrijdag, 21. juli 2006 - 10:13

3500 huurwoningen erbij

Groningen

De komende tien jaar willen de gemeente Groningen en woningbouwcorporaties achtduizend woningen bouwen. Drie- à vierduizend daarvan zijn vervanging van verouderde woningen; zo’n 3500 worden sociale huurwoningen. Daartoe hebben de gemeente en de corporaties op 20 juli een intentieverklaring getekend.

Het gaat op dit moment nog om plannen op hoofdlijnen. Na de zomer gaat de gemeente in gesprek met inwoners van Groningen om te komen tot concrete afspraken over een nieuwe aanpak voor woningbouwproductie en wijkvernieuwing. Die afspraken zullen worden vastgelegd in een Nieuw Lokaal Akkoord, de opvolger van het Lokaal Akkoord uit 2002.

Gemeente en corporaties hebben ook afspraken gemaakt over voorzieningen voor ouderen, woonruimte voor studenten en extra voorzieningen voor dak- en thuislozen.
Provincie:
Tag(s):