donderdag, 2. maart 2006 - 12:25

3,6 Miljoen subsidie voor platteland

Het college van Gedeputeerde Staten heeft aan 20 projecten een totaal-bedrag van ruim 3,6 miljoen euro subsidie toegekend. Hiervan zijn twaalf projecten specifiek bedoeld om de leefbaarheid op het platteland te stimuleren. Tot eind 2007 is hiervoor in Gelderland 7,27 miljoen euro beschikbaar. Sinds de openstelling van de provinciale leefbaarheid subsidieregeling in juni 2005 zijn 35 aanvragen positief beoordeeld voor een totaalbedrag van 2,4 miljoen euro.

'De subsidieregeling blijkt aan een behoefte te voldoen. Daar ben ik erg blij mee, want de initiatieven moeten uit het gebied zelf komen. De plannen voor verbetering van de leefbaarheid, zoals die bijvoorbeeld in het reconstructieplan zijn op-genomen, komen nu echt in uitvoering', aldus verantwoordelijk gedeputeerde Keereweer.

Subsidie voor leefbaarheid gaat onder meer naar dorpshuis de Waaijershof in Niftrik. Gedeputeerde Keereweer overhandigt daar vanavond symbolisch het bedrag van € 100.000,- voor het vergroten en verbeteren van de eerste verdieping van het dorpshuis. Hiermee worden mogelijkheden voor nieuwe functies en activiteiten voor o.a. de jeugd gecreëerd.

Ook dorpshuis de Wieken in Hulshorst en dorpshuis de Oase in Wijchen ontvangen subsidie voor verbeteringen in de dorpshuizen voor respectievelijk de ontmoetingsruimte en de lift.

De LTO Noord ontvangt ruim € 100.000,- uit het Europese
Leader-programma en 89.877,- provinciale subsidie voor onderzoek naar de mogelijkheden van opwaarderen van biogas naar aardgasspecificaties. De subsidie wordt ook gebruikt voor het ombouwen van een tractor en deze, in praktijkcentrum de Marke, te testen op het rijden op biogas. Hiermee wordt het voor landbouwbedrijven wellicht mogelijk om opgewerkt biogas te gebruiken als voertuigbrandstof en daarmee kosten te besparen.

Europa investeert met 1,2 miljoen euro en de provincie met 300.000 euro in het oprichten van een kulturhus in Kootwijkerbroek. Hiermee worden maatschappelijke voorzieningen, zoals jongeren- en ouderenwerk, en (zakelijke) dienstverlening, zoals een muziekschool en een bibliotheek, onder één dak samengebracht. De planning is om in april 2007 de deuren van het kulturhus te openen.

Gedeputeerde Keereweer vindt het positief dat Kootwijk deze bijdrage krijgt voor het kulturhus, want het gebied is destijds flink getroffen door de MKZ en vogelgriep en deze maat-schappelijke ondersteuning is dan zeker belangrijk. Dat blijkt nu met de dreigende vogelgriep weer des te meer.
Provincie:
Tag(s):