donderdag, 27. april 2006 - 15:44

4 jaar cel voor doodslaan Floor Garst

Deventer

De klap die Floor Garst op 25 december 2005 in Deventer het leven kostte, is door de meervoudige strafkamer van de rechtbank Zwolle-Lelystad bestraft met een gevangenisstraf voor de duur van 4 jaren, waarvan 2 jaren voorwaardelijk. Aan het voorwaardelijke deel van de straf is onder meer de bijzondere voorwaarde verbonden, dat de veroordeelde zich zal houden aan de voorschriften en aanwijzingen van de reclassering, ook als dat zou inhouden dat de veroordeelde zich klinisch moet laten behandelen.

Anders dan door de officier van justitie was geëist, heeft de rechtbank geen TBS opgelegd. De rechtbank heeft hiervan afgezien, omdat zij de veroordeelde een minder zwaar strafrechtelijk verwijt maakt dan de officier van justitie. Met name heeft de rechtbank niet bewezen geacht dat de (voorwaardelijke) opzet van de dader gericht is geweest op het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel, met uiteindelijk de dood tot gevolg. De rechtbank is tot het oordeel gekomen dat de klap, die tot de tragische afloop heeft geleid, juridisch dient te worden gekwalificeerd als eenvoudige mishandeling. Een TBS is daarvoor een te verstrekkende maatregel.

Lees artikel
Provincie:
Tag(s):