vrijdag, 25. augustus 2006 - 10:30

4 miljoen euro schade op Zuid-Hollandse N-wegen

Vertragingen op de acht drukste provinciale N-wegen in Zuid-Holland zorgden in 2005 voor een economische schade van bijna 4 miljoen euro. De N207 is verantwoordelijk voor de grootste overlast. EVO en TLN hebben voor de provincie Zuid-Holland een top 8 samengesteld van de duurste files voor het bedrijfsleven. Deze Provinciale Economische Wegwijzer Zuid-Holland is overhandigd aan Gedeputeerde Verkeer & Vervoer Martin Huls.

Zuid-Holland heeft het drukste wegenstelsel van Nederland. Goederenvervoer is een voorwaarde voor economische groei die de provincie dient te faciliteren. EVO en TLN stellen dat een pakket maatregelen nodig is waarbij de capaciteit van wegen wordt uitgebreid en de doorstroming op het provinciale wegennet verbetert.

Het verbreden van wegen en de aanleg van nieuwe infrastructuur zoals de Rijnlandroute levert volgens de vervoersorganisaties een goede bijdrage aan het oplossen van knelpunten en verbeteren van de doorstroming. Er zijn echter ook maatregelen nodig waarbij bestaande infrastructuur effectiever wordt ingezet.

EVO en TLN pleiten daarom bij de Provincie voor doorstromingsmaatregelen zoals “intelligente� groene golven, het verbeteren van aansluitingen tussen snelwegen en provinciale wegen en het afstemmen van tijden waarbinnen de steden in Zuid-Holland mogen worden bevoorraad. Doorstromingsmaatregelen zijn relatief eenvoudig te realiseren en het prijskaartje is aanzienlijk lager dan bij aanleg.

EVO en TLN verwachten daarnaast dat regelmatiger en op meerdere punten meten van verkeersstromen aanzienlijk zal bijdragen aan het opsporen van knelpunten op het Zuid-Hollandse wegennet. Op die manier kan gericht geïnvesteerd worden in het eerst aanpakken van de knelpunten die de Zuid-Hollandse economie de meeste schade toebrengen.
Provincie:
Tag(s):