woensdag, 20. september 2006 - 15:21

4 oktober Flevotalent Event

Almere

Werkgevers in contact brengen met de vakmensen van de toekomst én hen met praktijkvoorbeelden inspireren over de innovatie die jongeren in hun bedrijf kunnen brengen. Dat is in het kort het doel van Flevotalent Event, een evenement dat op 4 oktober wordt gehouden. Het evenement start met een ontbijtdebat in Almere onder leiding van presentator Gert-Jan Jansen.

Vervolgens zijn er in Almere en Lelystad twee speeddate-evenementen waar jongeren met werkgevers kunnen kennismaken. Almere en Lelystad hebben de ambitie uitgesproken 600 jongeren via een leerbaan aan het werk te helpen. Werkgevers die hen aannemen, kunnen rekenen op verschillende financiële voordelen.

Landelijke en lokale ondernemers en politici nemen deel aan de ontbijtdebatten. De discussies staan onder leiding van presentator Gert-Jan Jansen en worden geopend door Andries Greiner, gedeputeerde economische zaken van de provincie Flevoland, en voorzitter van de stuurgroep van MKBLeerbanen.

Werkgevers kunnen over het thema “Benut uw innovatiepotentieel met stagiaires� in debat met A. Bos (directeur Hydrographic Marine Consultants uit Almere), J. Visser (directielid Visserijcoöperatie Urk), J. Bakker (sectordirecteur Techniek en ICT ROC Flevoland) en J. Brandsma (directeur Brandsma Metseltechniek uit Biddinghuizen).

Met hun stellingen en visies laten zij zien hoe zij samenwerken met scholieren die bij hen stage hebben gelopen en wat dat aan innovatiekracht oplevert voor hun bedrijf.
Over het thema “Help jongeren zonder startkwalificatie aan een leerbaan� kunnen werkgevers in debat met H. de Boer (voorzitter Taskforce Jeugdwerkloosheid), M. Visser (wethouder Almere), J. Lodder (wethouder Lelystad), E. van Hijum (2e kamerlid voor het CDA), R. Wilcke (voorzitter College van bestuur ROC Flevoland) en B. Groot Roessink (directeur curatieve zorg Zorggroep Almere).
Werkgevers kunnen zich voor het ontbijtdebat aanmelden via www.innovatiekring.nl.

Aansluitend op het ontbijtdebat kunnen werkgevers en werkzoekende jongeren in Almere én in Lelystad gesprekken voeren via speed-dates. Met hun CV in de hand voeren jongeren gesprekjes van 5 à 10 minuten met werkgevers. Als het klikt wordt een vervolggesprek afgesproken.

Werkgevers kunnen vacatures voor leerbanen aanmelden via de website www.flevotalent.nl. Werkloze jongeren kunnen zich via dezelfde site registreren voor de speed-dates. Zo kunnen al voorafgaand aan het evenement gesprekken tussen werkgevers en jonge werkzoekenden worden gepland.

Werkgevers die jongeren op een leerbaan (vier dagen werken, één dag naar school) aannemen, kunnen rekenen op een fiscale tegemoetkoming die kan oplopen tot 5.500 euro per jongere per jaar. Bovendien kunnen werkgevers van de gemeente een no-riskpolis krijgen die de loonkosten compenseert bij ziekmelding van de jongere.

Op de informatiemarkt van Flevotalent Event presenteren zich onder meer organisaties die bemiddelen in stageplaatsen, onderwijsinstellingen die in Flevoland zijn gevestigd en de in Flevoland actieve hogescholen.
Daarnaast zijn er diverse informatiestands voor jongeren en is er een metamorfosehoek, waar jongeren een nieuw kapsel en nieuwe outfit aangemeten krijgen.

Flevotalent Event is een initiatief van de Taskforce Jeugdwerkloosheid, Innovatiekring Flevoland, MKB-leerbanen Flevoland, Technocentrum Flevoland, Provincie Flevoland, Gemeente Lelystad, Gemeente Almere, ROC Flevoland, en CWI.
Provincie:
Tag(s):