zaterdag, 13. mei 2006 - 8:23

40 Miljoen voor woningstarters

Den Haag

Minister Dekker van VROM gaat starters op de woningmarkt financieel tegemoet komen. Daarvoor stort de minister nog dit jaar 40 miljoen euro in een speciaal fonds voor starters. Daarnaast wil zij op haar begroting vanaf 2007 tot en met 2011 25 miljoen euro ter beschikking stellen voor koopsubsidie voor mensen met een laag inkomen. Dit blijkt uit een brief die de minister naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

De Stichting Stimuleringsfonds Nederlandse Gemeenten SVn zal van minister Dekker de 40 miljoen euro ontvangen. Daarmee kan het fonds ongeveer 5000 extra startersleningen verstrekken. Een starterslening is een aanvullende lening bovenop een reguliere lening om de aankoop van het eerste huis mogelijk te maken. Momenteel verstrekken zo'n 80 gemeenten startersleningen en dat aantal is groeiende. De hoogte van de lening en het maximale inkomen verschilt per gemeente. De minister roept alle gemeenten op aan het fonds deel te nemen.

De starterslening is in het begin rente- en aflossingsvrij. Iedere drie jaar vindt een toets op het inkomen plaats. Bij inkomensgroei wordt voor een deel van de starterslening rente en aflossing betaald. Het renteloze deel wordt daarmee kleiner. Na 15 jaar vindt de laatste toets van het inkomen en vaststelling van de draagkracht plaats. De resterende lening moet dan bij verkoop of aan het einde van de looptijd (30 jaar) worden terugbetaald.


De koopsubsidie Bevordering Eigen Woningbezit (BEW) is een maandelijkse subsidie aan huishoudens die voor het eerst een woning kopen. De hoogte van de subsidie is afhankelijk van de hoogte van het inkomen en van de lening. Het doel van het initiatiefwetsvoorstel BEW-plus van de Kamerleden Duivesteijn, Hofstra en Van Bochove is ondermeer het verruimen van de huidige BEW-regelingdoor een verhoging van de inkomens- en koopprijsgrenzen uit de huidige wet. Met de middelen die de minister wil vrijmaken, kunnen tot 2011 7500 starters worden ondersteund die - indien nodig - ook na 2011 zullen worden bijgestaan.

Met de BEW-plus kunnen huishoudens met een bruto inkomen tot € 38.000 en een maximale lening van € 171.000 in aanmerking komen voor koopsubsidie. Na iedere 5 jaar wordt het subsidiebedrag aangepast aan de hoogte van het inkomen. De laatste toets vindt plaats na 15 jaar waarna het eventuele recht op vervolgsubsidie wordt afgekocht.
Categorie:
Tag(s):