dinsdag, 30. mei 2006 - 9:07

5 plannen voor herontwikkeling strandbad

Winterswijk

Het college van B&W heeft in opdracht van de gemeenteraad een oproep gedaan om plannen in te dienen voor de herontwikkeling van het strandbad. Dit naar aanleiding van een raadsbesluit van september 2005 om definitief af te zien van de zwemfunctie bij de herontwikkeling van het strandbad. In totaal zijn er vijf plannen ingediend.

Een extern bureau heeft de vijf ingezonden plannen beoordeeld en heeft aangegeven welke van deze plannen het beste aansluiten bij de gemeentelijke uitgangspunten. Het college van B&W heeft kennis genomen van de inhoud van het rapport. De uiteindelijke keuze voor de herontwikkeling ligt bij de nieuwe gemeenteraad.

- Plan Beukenhorst: realisatie van een tweede vestiging van restaurant De Beukenhorst aangevuld met een natuur/kuurhotel en een brasserie accommodatie gericht op het hogere marktsegment;

- Plan Mensink: openbaar toegankelijk natuurgebied met drie wooneenheden;

- Plan R&R: verblijfsrecreatieve groepsaccommodatie in de vorm van een jeugdherberg/hostel met doel recreatieve, sportieve en educatieve activiteiten te organiseren;

- Plan WAM&Van Duren i.s.m. Het Winkel en UBCRO Sports: paviljoen met kleinschalige vergader/congresfunctie, dagrecreatie en kampeerfaciliteiten in de vorm van blokhutten, verplaatsing bestaande survivalbaan en herstellen zwembadfunctie;

- Plan ’t Kinderhof: vakantiepark voor kinderen in de leeftijd van 8 tot 14 jaar.
Provincie:
Tag(s):