maandag, 11. september 2006 - 8:18

50.000 euro subsidie voor 'Mijn Leercoach.nl'

Groningen

Het college van GS wil 50.000 euro subsidie verlenen aan het Noorderpoortcollege voor het project 'Mijn Leercoach.nl'. Het gaat hierbij om een innovatief instrument voor VMBO-leerlingen om de aangeboden lesstof en leeractiviteiten beter aan te laten sluiten op hun individuele leerstijlen.

Het Noorderpoortcollege, de RuG en het ICT bedrijf Vertis hebben samen een aansprekende digitale omgeving gecreëerd - 'Mijn leercoach.nl' - waarin leerlingen gedurende vier jaar zelf ontdekken wat hun leerstijl is.

Door meer inzicht te krijgen in de leerstijlen van leerlingen kan veel beter onderwijs op maat worden gegeven, waardoor schooluitval teruggedrongen wordt. De ontwerpfase van het project is afgerond. In de volgende fase wil men het instrument verder ontwikkelen en uitproberen op drie VMBO scholen, waarna "Mijn Leercoach.nl" geleidelijk op meer instellingen wordt ingezet.

De kosten van de ontwikkeling en in gebruik name van het instrument "Mijn Leercoach.nl" zijn geraamd op 885.000 euro. De stichting Educatie voor Informatie en Communicatie Technologie (Edict) financiert een groot deel van dit bedrag. De provincie Groningen wil een aanjaagsubsidie van 50.000 euro aan de initiatiefnemers verlenen.
Provincie:
Tag(s):