vrijdag, 17. februari 2006 - 4:14

55 runderen in beslag genomen

Koudekerke

Donderdag heeft de politie in samenwerking met de AID, 55 runderen in beslaggenomen op een bedrijf aan de Zwaanweg in Koudekerke.Eerder deze maand werd aan hetzelfde bedrijf ook al een bezoek gebracht. De eigenaar kreeg toen een officiële waarschuwing omdat hij zijn vee niet goed zou behandelen.

Tijdens de nieuwe controle op donderdag bleek dat hij hieraan geen gehoor had gegeven waarna de dieren in beslag werden genomen. Tegen de eigenaar is proces-verbaal opgemaakt.

Het bedrijf voldeed niet aan sommige gestelde milieueisen. Er werden bijvoorbeeld bestrijdingsmiddelen aangetroffen die niet deugdelijk opgeslagen waren. Ook kreeg de eigenaar van het bedrijf een officiële waarschuwing, omdat hij zijn vee niet goed zou behandelen.

Er werd o.a. geconstateerd dat er veel te veel runderen in een stal stonden en dat deze geen droge ligplaats hadden. Ook hadden de dieren die in een weiland liepen geen drinkwater tot hun beschikking
Provincie:
Tag(s):